חג הפסח הוא אחד מבין 'שלושה רגלים , ' יחד עם שבועות וסוכות . החג חל בט"ו בניסן ונחוג במשך שבעה ימים . ' פסח' היה שמו של זבח שבני ישראל זבחו ואכלו בלילה שלפני יציאת מצרים . מאוחר יותר הפך שמו של קורבן הפסח לשמם של שבעת ימי חג המצות . כיום ' פסח' הוא השם העיקרי לחג , נוסף על השמות 'חג המצות , ' 'חג האביב' ו'זמן חירותינו . ' הלילה הראשון של החג , הקרוי 'ליל הסדר' ובמהלכו קוראים בהגדה של פסח , נחוג לזכר השחרור מהשעבוד . אחד הקטעים המפורסמים בהגדה הוא מדרש על ארבעת הבנים . בעזרת המקורות הבאים נצא למסע סביב דמותם של הבנים בהגדה ונבחן כיצד ארבעת הבנים משקפים את שינויי הזהות היהודית במהלך הדורות .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן