[ ... ] פורים הוא חג של הגלות , ומגילת אסתר היא הספר של הגלות . מגילת אסתר היא במובן מסוים האב-טיפוס , תבנית היסוד של חיי עם ישראל בגלותו . [ ... ] הסיפור המוזר , התמוה והמגוחך של מגילת אסתר , [ ... ] חזר והתרחש דור אחד דור במקומות שונים בעולם . וכל אלה ' ] האחשורושים' ו'ההמנים' שבכל תקופה ] צומחים מתוך הרע היסודי של מציאות עם ישראל בגולה . עם שאין [ לו ] משענת של ממש , עם שזכויותיו תשכחנה תמיד , שחסרונותיו יובלטו בכל עת , שכל קפריזה של שליט , שכל שינוי בהלך רוח יופנה מיד כנגד השעיר הנצחי לעזאזל . [ ... ] המגילה היא תמצית חיי ישראל בגלות ] , סיפור המגילה ממחיש את ] האמונה כי מתחת לכל הסבות החיצוניות מתגלה " שומר ישראל . " המגילה מלמדת [ ... ] כי בעיתות מצוק לא תועיל התבוללות והתחפשות גם לאלה היושבים בבית המלך - וכי למרות הכל - יש תקוה . הרב עדין שטיינזלץ , " מגילת אסתר - ספרה של גלות , " אתר השפע . 1 מהו הרע היסודי שממנו צומחות דמויות כהמן ואחשוורוש בכל דור ודור ? . 2 מה מלמדת אותנו מגילת אסתר , לדעת הרב שטיינזלץ ? . 3 האם אתם מסכימים עם עמדה זו ? מדוע ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן