פורים הוא חג 'מדרבנן' ( חג שנקבע על ידי חכמים לאחר חתימת התנ"ך . ( המדרש שלפנינו מתאר ויכוח דמיוני בין אסתר המלכה לחכמים על השאלה 'האם יש לקבוע לדורות את חג הפורים או לא . ' בוויכוח זה מתשקפת החרדה שחשים החכמים שחיים בגלות בבל לנוכח תגובת העמים . אמררבשמואלבריהודה : שלחה להם אסתר לחכמים : קבעוני לדורות [ החליטו שסיפור המגילה יהפוך לחג קבוע ![ שלחולה : קנאהאתמעוררתעלינולביןהאומות [ זהעלוללעורראתכעסםשלשאר העמים . [ שלחה להם : כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי פרס ומדי [ הדבר כבר מפורסםולכןאיןלחשושמתגובתהעמים . [ תלמוד בבלי , מסכת מגילה , דף ז , עמוד א . 1 מה מבקשת אסתר מהחכמים ? שערו מה המניע שלה ? . 2 מדוע החכמים מסרבים לבקשתה ? ממה הם חוששים ? כיצד מצליחה אסתר לשכנע אותם ? . 3 כיצד משקף חששם של החכמים את הקיום בגלות ? . 4 גם בימינו , כאשר יש לנו מדינה עצמאית וריבונית , עלינו להתחשב בדעת האומות . תנו דוגמה לכך מן העיתונות של הימים האחרונים . במה שונה בכל זאת מצבנו כיום ממצבם של היהודים בתקופת מלכות פרס ? מסכת מגילה בשונה מחג החנוכה , שלא התייחדה לו מסכת במשנה , לחג הפורים מוקדשת מסכת מי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן