מתתיהו ובניו לחמו באחיהם המתייוונים מבית ובאויב הסלווקי מבחוץ . מדוע מאבקם היה צודק ? האומנם מותר היה להם לרצוח ולהרוג בשם הדת ? ומה רע בעצם בגימנסיון ובבית ספר לטיפוח תרבות הגוף ? ערכו משפט שבו מתתיהו החשמונאי עומד למשפט ההיסטוריה . התחלקו לשלוש קבוצות : קבוצה אחת תהיה בית הדין , קבוצה שנייה תהיה הסנגורים וקבוצה שלישית - הקטגורים . סנגוריה : עליכם לנסח טיעונים רבים ככל האפשר שיצדדו בעמדת מתתיהו החשמונאי ובמלחמתו במתייוונים . טיעונים לדוגמה : > בימים ההם מי שהצטרף לתרבות היוונית בגד בערכים היהודיים . > חילול המקדש הוא פגיעה בלב של הדת היהודית ובזהות היהודית . > לא ניתן להפריד בין מלחמת דת למלמחמה לאומית . > מתתיהו הוא גיבור יהודי לאומי והיסטורי . הרשעתו בדין אינה הגיונית ! כל משמעות חג החנוכה תלויה בדמותו ובמאבקו הצודק . קטגוריה : עליכם להמציא טיעונים רבים ככל האפשר נגד הלגיטימיות של מלחמת החשמונאים . טיעונים לדוגמה : > מה רע בבית ספר לטיפוח הגוף ? ומדוע משחקי ספורט מהווים עילה להרג אנשים ? > מתתיהו ובניו ביקשו לכפות את הדת היהודית על יהודים שלא חפצו בה ? אין הצדקה לכפייה דתית . > קיימ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן