אחרי מות סלבקוס , ואנטיוכוס המכונה אפיפנס קיבל את המלוכה , שאף יסון אחי חניה אל הכהונה הגדולה . בהבטיחו למלך בהתראותו 360 כיכר [ מטבע , אמצעי תשלום ] ומהכנסות אחרות 80 כיכר . ועל אלה הבטיח בכתב עוד 150 אם יינתן לו רישיון להקים בכוחו גימנסיון [ מוסד לתרבות הגוף , לתחרויות ספורט ביניהן התאבקות בעירום ] ואפיביה [ חינוך כללי וספורטיבי לבני הנוער ] [ ... ] וכאשר הסכים המלך והוא קיבל את כוח הממשלה [ השלטון ] מיהר להטות את בני עמו למידות הלניות [ למנהגי התרבות היוונית ] [ ... ] ואת החוקים הנכונים הפר ויחדש מנהגים אשר לא כתורה . כי בשמחה בנה גמנסיון מתחת למצדה ... ספר מקבים ב , פרק ד , פסוקים ז-יג . 1 מהן הפעולות שנוקט יאסון ( שימו לב למשפטים המודגשים ?( . 2 מדוע המעשים נתפסו כשליליים על ידי רבים ? משימה מתתיהו החשמונאי מגיע במנהרת הזמן לסיור במדינת ישראל . אתם התבקשתם ללוותו במהלך הסיור שבו יבקר מתתיהו – בין היתר – במוסדות תרבות שונים כגון תיאטרון , מכון כושר , תחרויות ספורט ועוד . חברו שיחה קצרה המתפתחת ביניכם לבין מתתיהו . מה לדעתכם חושב מתתיהו על תופעות אלה ? וכיצד הייתם מסבירים לו את ההבד...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן