ועד מעלה [ לשפל ] כזה הגיעה ההלניות [ ההשפעה היוונית ] ומדות [ מנהגי ] הנכרים פרצו בחטאו הגדול של יסון לא כהן גדול . עד אשר הכוהנים חדלו להיות קנאיםלעבודתהמזבחובבזותםאתהמקדשובעצבם [ בהזניחם ] אתהקורבנות היוממהריםאלכיכרההתאבקותבהנהגתהפשעעל-פיקריאותהדיסקוס [ הזימון לתחילת תחרות זריקת הדיסקוס ] . וכבוד אבות נחשב להם לאפס והכיבודים ההלנייםהיולהםהיפיםביותר . ספר מקבים ב , פרק ד , פסוקים יג-טו . 1 מה ניתן להבין מהקטע על יחסו של העם לתרבות היוונית ? מה היה יחסם של הכוהנים לתרבות היוונית ? . 2 מה היה יחסו של יאסון לתרבות יוון ? מדוע הוא מתואר בצורה שלילית ? האם גם בעיניכם מעשיו שליליים ? הסבירו . . 3 לפי המתואר בשני המקורות , נאבקו מתתיהו ובניו , והחסידים שהצטרפו אליהם , הן מאבק דתי והן מאבק תרבותי – פרטו נגד מה הם נלחמו ? משימה : נשלחתם על ידי עורך העיתון היווני "פרתנון" לסקר את הלכי הרוח בארץ יהודה . חברו כתבה דמיונית על המתרחש בארץ יהודה , מנקודת מבט אובייקטיבית , שאותה יקראו תושבי האימפריה הסלווקית . בכתבה התייחסו בין היתר עניינים הבאים : > רקע קצר על ההיסטוריה של הארץ ותושביה היהודים ; > ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן