ספר מקבים א וספר מקבים ב מתארים את הנסיבות שהביאו לפריצת מרד החשמונאים , ואת האירועים שהתחולל בעקבותיו . הספרים מספרים בהרחבה על תהליך ההתייוונות ביהודה ובירושלים , כפי שממחישים שלושת הקטעים שלפניכם :  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן