במשך הדורות התקבל רעיון השבת ברחבי העולם . בימינו במדינות רבות , ובכלל זה מדינת ישראל , יום מנוחה שבועי אף מעוגן בחוק . להלן לשון החוק : חוק שעות עבודה ומנוחה שעות המנוחה השבועית ( א ) לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד . ( ב ) המנוחה השבועית תכלול : ( 1 ) לגבי יהודי — את יום השבת ; ( 2 ) לגבי מי שאינו יהודי — את יום השבת , או את יום הראשון , או את היום השישי בשבוע — הכול לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו . . 1 האם בעיניכם החוק הגון וצודק ? . 2 האם חשוב , לדעתכם , לקבוע יום מנוחה אחיד לכלל הציבור או שראוי לתת לכל אדם לבחור את יום המנוחה שלו כרצונו ? . 3 כתבו סעיף נוסף לחוק , המתאים לעמדתכם בנושא 'שעות עבודה ומנוחה . '  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן