השאלה עד כמה מתקיימת השבת מתוך תפיסה של שוויון ושמירה על זכויות החלש באה לידי ביטוי בסיפור זה על רבי ישראל מסלנט , אבי תנועת המוסר : אחד מתלמידיו האמידים של רבי ישראל [ מסלנט ] הזמינו פעם לארוחת שבת . [ ... ] אחרי שרבי ישראל שמע את כל פרטי הליכותיו , הסכים לקבל את ההזמנה רק בתנאי שיקצרו בסעודת ליל שבת בשעתיים . באין ברירה , קיבל תלמידו את התנאי הזה והפעם מיהר מאוד בשולחנו , אכלו מנה אחר מנה , ולא הספיקה לעבור שעה וכבר הגישו " מים אחרונים" לברכת המזון . לפני ברכת המזון , פנה בעל הבית אל ר' ישראל ואמר : " ילמדני רבי ! איזה פגם מצא בהנהגת שולחני . " ? רבי ישראל לא ענה דבר , ורק ביקש להזמין את האלמנה המבשלת ואמר לה : " אנא סלחי לי , גברת , על אשר עייפתי אותך הערב ובגללי היית נאלצת למהר ולהגיש בלי שהות מנה אחר מנה , שלא כדרכך . " " כל הברכות תחולנה על ראש הרבי — " ! השיבה המבשלת , " הלואי שכבודו יתארח בביתנו בכל לילי השבתות . בעל הבית שלי רגיל להאריך בסעודה עד שעה מאוחרת בלילה , ואני עייפה מעבודתי במשך כל היום , עד שרגליי כושלות ממש מרוב לאות . והנה , הודות לרבי , הזדרזו הערב , ואני כבר חופ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן