נשיא המדינה , מר שמעון פרס , מתאר בקטע שלפניכם את התרומה של יום השבת לכלל בני האדם בעולם : מצוות השבת הייתה הקריאה הראשונה באוזני האנושות כולה לשוויון אמת , והפנייה הראשונה לשחרור אדם מעול אדם , לשחרור אדם מעול עצמו . זו הייתה הטעימה הגדולה הראשונה של חופש ושוויון . וטעם זה לא פג מאז . שמעון פרס , ' יום ללא מורא' . 1 כיצד אתם מבינים את הקביעה שהשבת היא קריאה לשוויון אמת ? . 2 תארולעצמכםעולםללאשבת . האםבעולםכזהיהיהפחותשוויוןביןבניהאדם ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן