לשבת משמעויות רבות במישור הפרטי והמשפחתי . לשבת ערך חברתי מובהק וציונה ומנהגיה משמשים בסיס לערכים החברתיים של היהדות ולתפיסה של שוויון וזכויות אדם . ההיבט החברתי של השבת הוזכר כבר בתורה , בספר דברים , ומצוטט שוב בכל שבת במסגרת טקס הקידוש . בחלק זה נשאל : כיצד מבטאת השבת ערכים של שוויון ? האם ערכים אלה אכן מתקיימים בשבת , כפי שהתקיימו במהלך הדורות ? ואילו השלכות יש לערכים אלה על הציביון של יום השבת בימינו ועל החברה הישראלית בכלל ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן