לשם הפועל "לשבות" מילים נרדפות רבות בשפה העברית : להפסיק , לנוח , לחדול , להתבטל . על פי התורה , נאסרה עשיית מלאכות שונות בשבת . חז"ל הרחיבו וקבעו ל"ט ( בגימטריה — שלושים ותשע ) מלאכות האסורות בשבת , ומהן נגזרו איסורים רבים נוספים . האם יש חשיבות להימנעות מעשיית דברים מסוימים בשבת ? האם יש צורך בכללים או בחוקים שמגדירים מה אסור ומה מותר לעשות בשבת ? כיצד יוצרת ההימנעות מעשיית מלאכה שינוי בין השבת לשגרת ימי החול ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן