במהלך הדורות , אמנים ואומנים מעצבים ברחבי קהילות ישראל תשמישי קדושה ייחודיים לשבת — כלים לשימוש בטקסי השבת . במוזיאון ישראל בירושלים מוצג אוסף מרהיב של תשמישי קדושה לשבת , ובו חפצים מתקופות שונות וממגוון קהילות ברחבי העולם . התבוננו בתצלומים מתוך אוסף תשמישי הקדושה לשבת באתר האינטרנט של מוזיאון ישראל ] אגף לאמנות ותרבות יהודית . ] בחרו כמה מוצגים שמשכו את תשומת לבכם , הציגו את הצילום שלהם בפני הכיתה והסבירו על הייחודיות של כל חפץ . האם למשפחתכם יש תשמישי קדושה מיוחדים לשבת ? הביאו אותם לכיתה ] ניתן להסתפק בתצלום של החפץ [ וספרו את סיפורם . הכינו תשמיש קדושה לשבת בעיצובכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן