הברכה השנייה בהבדלה היא על בשמים . הרמב"ם מסביר מדוע מברכים על הבשמים בהבדלה : ולמה מברכים על הבשמים במוצאי שבת ? מפני שהנפש דואבת [ עצובה ] ליציאת שבת — משמחין אותה ומיישבין [ מרגיעים ] אותה בריח טוב . רמב"ם , משנה תורה , הלכות שבת , פרק כט , הלכה כט . 1 על פי הרמב"ם , מדוע מזכיר טקס ההבדלה בשמים ? . 2 האם אתם מזדהים עם ההרגשה שהנפש עצובה בזמן יציאת השבת ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן