מיד לאחר אמירת פסוקי הקידוש נוהגים לשתות יין ולברך על הלחם . על היין מברכים : "ברוך אתה , 'ה אלהינו מלך העולם , בורא פרי הגפן ;" ועל הלחם : "ברוך אתה , 'ה אלהינו מלך העולם , המוציא לחם מן הארץ . " על כך אמרו חז"ל : " זכור את יום השבת לקדשו — זכרהו על היין" תלמוד בבלי , מסכת פסחים , דף קו , עמוד א . 1 מדוע לדעתכם ביקשו חז"ל להוסיף לטקס הקידוש , לצד אמירת הפסוקים , גם פעולה מוחשית של שתיית יין ואכילת לחם ? . 2 האם אתם מכירים מנהגים שונים לגבי שתיית היין ואכילת הלחם בקידוש ? ספרו על מנהגים אלה ! לחם משנה בסעודות השבת נהוג לברך על שתי חלות , בניגוד ללחם אחד בלבד בסעודה רגילה . החלה הנוספת מכונה לחם משנה , כלומר שני , נוסף . הכפלת כמות הלחם היא זכר למן — לחם שלפי המסופר בתנ”ך ירד בכל יום מן השמים כשבני ישראל נדדו במדבר , ולקראת יום השבת היו לוקטים ממנו כמות כפולה . נהוג לכסות את שתי החלות בזמן הקידוש על היין ולהסיר את הכיסוי בשעת הברכה על החלות . למנהג הכיסוי הוצעו טעמים שונים , כגון שהכיסוי אף הוא זכר למן , שהיה מכוסה בטל . הסבר עממי יותר הוא שאם החלות ' יראו' שמברכים קודם על היין הן עלולו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן