) משיחות הצדיק ז"ל מוילדניק ( אמי , זכרונה לברכה , היתה צדקת גמורה ובאלמנותה עניה מרודה . ויהי ערב שבת , החמה בראש האילנות — ובביתה לא נר ולא סעדה . בדקה ומצאה עוד , מעשה נסים , שתי פרוטות — " הלחם אם נרות — " ? פסחה , רצה ותשב , ובידה הצנומה משאת הקדש : שני נרות הברכה . שבעה כוכבים במרום , וליל שבת אמי שבעה לו נרות — עינים . היקבע אלהים שבת קדשו ? וכי יקבע , מה-תעשה אשה ? יהי שמו מברך על שנים ! ויברך על מפה נקיה ללא פרוסת חלה — ותחבש שביס-שבת לראשה , ותחלף שמלתה , ותכון לקראת אלהים והשבת הקדושה . ויהי בהעלותה הנרות ולא יכלה התאפק , כי מר לה , כי רתח לבבה , ותבך הצדקת , ודמעה מקמטי לחייה נפלה — ונר אחד תסס וכבה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן