במסורת היהודית , ייחסו להדלקת הנרות משמעות חשובה ונשים יהודיות הקפידו מאוד לקיים מנהג זה , כפי שמתאר המשורר חיים נחמן ביאליק בשיר שלפניכם . " אבא של שבת" ו"אמא של שבת" על פי ההלכה , את רוב הפעולות לכבוד שבת יכולים לעשות גם גברים וגם נשים . אולם עם השנים התקבע המנהג המחלק את הפעולות הללו בין המינים . הדבר נכון במיוחד לגבי הדלקת הנרות בכניסת השבת , שהפכה לאחד מסמליה של האישה היהודייה , והקידוש בסעודות השבת השמור בדרך כלל לאבי המשפחה . ישנן משפחות שבהן הברכה על החלות שלאחר הקידוש נעשית על ידי האם . השיר "אשת חיל" ( הלקוח מספר משלי , ( המושר לפני הקידוש , משמש בבתים רבים הזדמנות לכבד את אם המשפחה ולהודות לה על טרחתה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן