בעת העתיקה ובימי הביניים לא נהגו להדליק נרות רבים במשך הלילה , בגלל מחירם הגבוה . ארוחת הערב הייתה נאכלת באור קלוש או בחושך . הדלקת נרות השבת סימלה את ייחודה של ארוחת השבת משאר ארוחות הערב בימי השבוע , שכן היא מלאה באור . מאז המצאת החשמל איבדו הנרות את משמעותם הראשונית , אך קיבלו משמעות חדשה של ברכה ורוחניות . על פי המסורת , את הנרות מדליקים מעט לפני השקיעה , ולאחר ההדלקה מברכים את הברכה המיוחדת לה : "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם , אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת . " יש המוסיפים תפילות מיוחדות וברכות לבני המשפחה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן