שבת בבקר ! יום יפה , אמא שותה המון קפה , אבא קורא המון עתון ולי יקנו המון בלון . אפשר ללכת לירקון , לשוט שם בסירה , או לטיל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה , אפשר לקטף פרחים , כאלה שלא אסור , ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור . . 1 בשיר זה מתוארת חוויית השבת המשפחתית מנקודת מבטו של ילד צעיר . מה מן המתואר בשיר מאפיין את השבת במשפחתכם ? . 2 אילו רגשות ותחושות עולים מן השיר ? האם הן חיוביים או שליליים ? נמקו את דעתכם ! משימה כתבו או המחיזו קטע המתאר את חוויית השבת מנקודות המבט של האב או האם המוזכרים בשיר זה . דמיינו כי במשפחה זו יש גם נער או נערה בגילכם , ותארו גם את נקודת המבט שלו או שלה !  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן