" ושמרו בני ישראל את השבת , לעשות את השבת לדורותם ברית עולם" ( שמות לא , טז . ( לשבת פנים מרובות וישנן דרכים רבות לבטא את השבת , 'לעשות את השבת . ' יש המקפידים לקיים את השבת על פי ההלכה המסורתית , ויש המציינים את השבת בדרך שונה — כיום משפחתי , כיום מנוחה , כיום של פנאי וכו . ' בפרק שלהלן נשאל : כיצד עושה כל אחד מאיתנו את השבת ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן