בבית הכנסת נהוג לקבל את פני השבת בתפילה מיוחדת הנקראת 'קבלת שבת . ' תפילה זו התגבשה על ידי המקובלים שחיו בצפת במאה ה , 16 והיא מבטאת את התחושה שבואה של השבת דומה לבואה של אורחת אהובה . כדי להדגיש אף יותר את הדמיון בין קבלת השבת לקבלת פני אורחת , נהגו המקובלים לצאת לקראתה , ולהתפלל את תפילת 'קבלת שבת' בחיק הטבע . במרכז התפילה שרים את הפיוט הידוע 'לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה . ' לכה דודי לקראת כלה שמור וזכור בדבור אחד ה' אחד ושמו אחד לכה דודי לקראת כלה לקראת שבת לכו ונלכה מראש מקדם נסוכה לכה דודי לקראת כלה מקדש מלך עיר מלוכה רב לך שבת בעמק הבכא לכה דודי לקראת כלה התנערי מעפר קומי על יד בן ישי בית הלחמי לכה דודי לקראת כלה התעוררי , התעוררי עורי עורי שיר דברי לכה דודי לקראת כלה לא תבושי ולא תכלמי בך יחסו עניי עמי לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה השמיענו אל המיוחד לשם ולתפארת ולתהלה פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה סוף מעשה במחשבה תחלה פני שבת נקבלה קומי צאי מתוך ההפכה  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן