לפניכם שלושה שירים שכתבו משוררים ישראלים המתארים גם הם את ההכנות לשבת ואת התחושה המיוחדת שיש ברגעים אלה . קראו את השירים והכינו רשימה של כל ההכנות לשבת המתוארות בהם . א . חלקו את המשימה הזו בין שלושת חברי הקבוצה : כל אחד מהחברים בקבוצה יבחר אחד משלושת השירים , יקרא אותו ויכין רשימה של כל ההכנות לשבת המתוארות בו . ב . כעת , בקבוצה , כל אחד מהחברים ישתף את שאר החברים ברשימה שהכין . ג . שוחחו בקבוצה : > אילו מההכנות שהועלו בקבוצה מוכרות לכם מהבית ? > כיצד אתם נוהגים לקבל את השבת ? > הציגו את מסקנותיכם בפני הכיתה . שבת , שמואל בס עוד מעט ירד אלינו יום שבת הטוב . לכבודו תכין אמנו מטעמים לרב . בואי , בואי הברוכה , יום שבת , יום מנוחה ! בואי נא , בואי נא , המלכה !  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן