חז"ל , בהתייחסם לפסוקים אלה מספר בראשית , הסבירו כיצד באה לידי ביטוי קדושת השבת : " ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו" — בירכו באור פניו של אדם , קידשו באור פניו של אדם . לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת [ השבוע , [ כמו שהוא בשבת . מדרש בראשית רבה , פרשה יא , סימן ב . 1 כיצד המדרש מפרש את הפעלים "ויברך" "ויקדש" המוזכרים בפסוק ? . 2 ממה מאירות פניו של אדם , בעיניכם : מהמנוחה ; מהחוויה הביתית , המשפחתית ; מאווירת הקדושה ; או מתחושת ההתחדשות ? . 3 אילו דברים אתם עושים בשבת , או הייתם רוצים לעשות בשבת , כדי שיהיה לכם " מאור פנים" מיוחד ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן