על פי האגדה התלמודית על רבי והקיסר , לשבת יש טעם מיוחד . ואולם האגדה אינה מסבירה : מה נותן לשבת את טעמה המיוחד ? מה הופך אותה ליום מיוחד , קדוש ? הקטע שלפניכם הוא הסיום החגיגי של פרשת בריאת העולם שבספר בראשית .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן