במסורת היהודית נתפסת השבת כיום קדוש . הטקס המרכזי של יום זה הוא " הקידוש . " בשפה העברית משמעות השורש ק-ד-ש היא מיוחד , נבדל , נעלה ( אנו אומרים 'להקדיש זמן , ' 'להקדיש שיר , ' 'להקדיש תשומת לב' וכדומה . ( באמצעות המקורות הבאים נלמד מהי המשמעות של השבת כיום קדוש ? מה מקור הקדושה של יום השבת ? כיצד באה לידי ביטוי קדושה זו ? האם זוהי קדושה ממעל או שהאדם הוא שהופך את השבת ליום מיוחד , קדוש ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן