משימה א כיצד כל אחד מהטקסטים שלמדנו מתאר את שלשלת הקבלה והנתינה מדור לדור ? מקמו את הטקסטים על הציר בין ‘ קבלה מוחלטת של העבר’ לבין ‘ שינוי מוחלט ביחס לעבר : ’ > המשנה במסכת אבות > דבריו של עזר ויצמן > הברכה לעץ > דבריו של צבי כסה משימה ב מה מועבר מדור לדור ומה משתנה ? בחרו מועד ( שבת , חג ) או אירוע ( ברית מילה , בר מצווה , יום הולדת או חתונה ) וערכו סקר משפחתי שיבדוק כיצד נהגו או נוהגים לציינו במסורת המשפחתית שלכם . היעזרו בטבלה הבאה : הסיקו מסקנות מהטבלה : . 1 אילו מנהגים נשמרו ? . 2 אילו מנהגים השתנו ? . 3 האם משפחתך שומרת על המסורת המשפחתית , או שחלו שינויים גדולים מאוד במנהגיה ? . 4 מהו היחס שלכם למסורות שקיבלתם מאבותיכם ? האם ברצונכם לקבל אותן לחלוטין , או לדחותן ( באופן מלא או חלקי ?(  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן