האם אנחנו רוצים שהדורות הבאים ייראו בדיוק כמונו , או שהיינו רוצים לשנות ולחדש ? בנושא זה נדון בעזרת המשל הבא . אמשול לך משל : למה הדבר דומה ? לאדם שהיה הולך במדבר , והיה רעב ועייף וצמא , ומצא אילן , שפירותיו מתוקין , וצלו נאה , ואמת המים עוברת תחתיו . אכל מפירותיו , ושתה ממימיו , וישב בצלו . וכשביקש לילך [ ללכת ] אמר : “ אילן , אילן , במה אברכך ? אם אומר לך שיהו [ שיהיו ] פירותיך מתוקין — הרי פירותיך [ כבר ] מתוקין ! שיהא צלך נאה — הרי צלך נאה ! שתהא אמת המים עוברת תחתיך — הרי אמת המים עוברת תחתיך ! אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך — יהיו כמותך . ” תלמוד בבלי , מסכת תענית , דף ה , עמוד ב . 1 מהו המשל בסיפור ? . 2 מהו , לדעתכם , הנמשל בסיפור ? . 3 מה מקבלים צאצאיו של העץ ממנו , על פי המשל ? . 4 האם יש משהו שהנטיעות של העץ לא יקבלו ממנו , לפי רצונו של המברך ? . 5 האם אתם מסכימים עם הטענה שיש ברכה בכך שילדיך יהיו דומים לך באופן  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן