עד כה ראינו את הרעיון של מסירה מדור לדור — ממשה שקיבל תורה מסיני ועד עזר ויצמן שפוגש מחדש את הדורות הקודמים לו ורואה את עצמו כממשיך דרכם . אולם מהי המשמעות של ‘ להמשיך את הדרך’ של הדורות הקודמים ? האם ניתן בפשטות לקבל את המורשת מהם ולהעביר אותה הלאה , כמו שהיא ? או שמא בתהליך המסירה יש תמיד שינוי וחידוש ? האם יש דברים שאי אפשר לקבל מהדורות שקדמו לנו ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן