משה קיבל תורה מסיני , ומסרה ליהושע , ויהושע לזקנים , וזקנים לנביאים , ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה . הם אמרו שלושה דברים : “ הוו מתונים בדין , והעמידו תלמידים הרבה , ועשו סייג לתורה . ” משנה , מסכת אבות , פרק א , משנה א . 1 א . מהי התורה שמשה קיבל , ומהי התורה שאותה מסר הלאה ? . 1 ב . האם זו אותה תורה , לפי המשנה ? . 2 מה השתנה בין מה שמשה קיבל לבין מה שהוא מסר ? . 3 הסבירו את ההוראות “ הוו מתונים בדין , ” “ ועשו סייג לתורה . ” . 4 אנשי כנסת גדולה “ אמרו שלושה דברים . ” האם הם הוסיפו על מה שקיבלו ? האם בכך הם שינו את מה שקיבלו ? משימה השלימו את הטבלה שלפניכם . הוסיפו נושאים משלכם בסוף הטבלה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן