כפי שנאמר במבוא לפרק זה , הרעיון של מסירה והרעיון של מסורת ( מילים שלא בכדי מגיעות מאותו שורש ) מרכזיים לתרבות היהודית . חז”ל ראו את עצמם כחוליה בשרשרת של מסירת התורה — שרשרת שהתחילה בהר סיני ושהם ממשיכים אותה בהעברת התורה הלאה . גם בדורנו ניצבים רבים מול השאלה מה הם מקבלים מן המסורת ומה הם מעבירים הלאה . הטקסטים שלפנינו מפגישים תמונה אחת מחז”ל ותמונה אחת מהדור שלנו שמאירות את תהליך המסירה ואת תפקידנו בו . תורה שבעל פה כלל היצירה היהודית שאינה מפורשת בתורה שבכתב , על כל צורותיה ותקופותיה . לפי אמונתם של חכמי ההלכה , התורה שבעל פה , שכללה את כל הפירושים והחידושים שנוספו לתורה שבכתב במהלך הדורות , נמסרה למשה בסיני עם התורה שבכתב . התורה שבעל פה נלמדה ונמסרה מדור לדור על פה , ועד לתקופה מסוימת היה אסור להעלותה על הכתב .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן