בשבת בר-מצוה העניק לי אבא את כוס הקדוש של סבא רבא , פיאלה ברכה * של ר’ אברהם חכמזדה ** שהיתה כלה כסף טהור נוהר במין נגה אור בוער ועליה בולטים עטורים מגן דוד ומנורה בת שבעה קנים כזהר הרקיע מזהירים . כשסבא רבא על היין קדש קרנו פניו כמו להב של אש משק כנפי מלאכי עליון לוהו זקוף בהדר וגאון . וכשנולדתי אני בן בכור לאבי קבל הוא מסבי את הכוס ההיא : דורון להמשך השושלת אות לחליה בשרשרת .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן