כולנו מקבלים דברים רבים מהורינו , מסבינו , מהדורות הקודמים לנו . כאשר אנחנו מצטרפים לקהילה כשותפים בוגרים — זהו הזמן גם לבחון מה היא הקהילה הזאת ? מה אנחנו מקבלים מתרבותה ? מה עובר בגנים , ומגיע אלינו בתורשה , מהורי-הורי-הורינו — ומה הוא מורשת חברתית ותרבותית ? בתרבות היהודית , למונח ‘ מסורת’ יש מקום מרכזי , טעון ומורכב . מצד אחד , התרבות היהודית מביאה איתה מסורת עשירה וארוכת שנים , ארון ספרים וטקסים שעוברים מדור לדור . מצד שני , משמעותם של המקורות והטקסים הללו איננה תמיד יציבה וחד–משמעית , וכל דור ודור מעצב אותם מחדש בהתאם להבנתו , לתמונת עולמו ולערכיו . שני צדדים אלה של המסורת באים לידי ביטוי ברעיון היהודי של ‘ תורה שבעל–פה . ’ בשונה מהתורה שבכתב , כלומר הספר הכתוב והחתום , התורה שבעל–פה היא מערכת של פרשנויות לתורה שעוברת על–פה מדור לדור . כך , כל דור הוא חלק משרשרת המסירה של התורה שבעל–פה : הוא מקבל אותה מהדור הקודם לו ומעביר אותה הלאה לדור שאחריו . מצד שני , כיוון שמדובר במסירה בעל–פה — ולא בספר חתום ויציב — הרי הפרשנויות בהכרח משתנות במסירה מדור לדור , וכל דור מפרש מחדש את המורשת ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן