האם חבר אמיתי תמיד צריך לתמוך בנו , לא משנה מה נעשה ? לעתים , חברות טובה ונאמנה באה לידי ביטוי דווקא במוכנות של אדם לעמוד מול חברו ולהוכיח אותו על מעשיו . בהלכה שלפניכם הרמב"ם מפרט כיצד יש להגיב כאשר החבר אינו נוהג כראוי : הרואה חבירו שחטא או שהלך בדרך לא טובה - מצווה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים , שנאמר " הוכח תוכיח את עמיתך . " המוכיחאתחבירו-ביןבדבריםשבינולבינו , ביןבדבריםשבינולביןהמקום [ אלוהים ] - צריך להוכיחו בינו לבין עצמו [ ביחידות כאשר איש אינו שומע , [ וידבר לו בנחתובלשוןרכה , ויודיעושאינואומרלואלאלטובתו . רמב"ם , משנה תורה , הלכות דעות , פרק ו , הלכה ז . 1 מה יעשה החבר הרואה שחברו עושה מעשים רעים ? . 2 מדוע השיחה צריכה להתנהל בארבע עיניים , בין שני החברים בלבד ? . 3 האם קל לשכנע את החבר שהשיחה היא רק לטובתו ? . 4 לפניכם שלושה מקרים : > דנה שמה לב שרונה חברתה איננה אוכלת דבר בבית הספר ובהיחבא זורקת את האוכל שהיא מביאה מהבית לפח האשפה . > גיל שם לב שיותם מכין לעצמו דפים עם נתונים לפני כל מבחן ומחביא אותם בקלמר . לאחר מכן הוא מעתיק מהם במבחן . > אור שם ל...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן