חברות מזוהה אצלנו בראש ובראשונה עם קרבה ואהבה . מחברות שכזו אנו מצפים להזדהות , להבנה ולתמיכה , כפי שעולה מהסיפור החסידי שלפניכם : ר' משה לייב [ מסאסוב ] היה אומר : כיצד לאהוב את הבריות , למדתי מאיכר אחד . אותו איכר אכל ושתה עם איכרים אחרים בבית-מרזח . זמן רב שתק ככל חבריו , אבל כשנתעורר לבו בשל יין , אמר אל שכנו : " אמור-נא , אוהב אתה אותי או אין אתה אוהב אותי " ? הלה השיב : " אני אוהב אותך מאוד . " ושוב אמר : " אתה אומר : אני אוהב אותך , ואי [ ואין ] אתה יודע מה אני חסר . אילו אהבת אותי באמת , היית יודע . " אותה שעה למדתי : אהבת הבריות פירושה לחוש בצורכיהם ולישא עמם [ ולסבול איתם ] בצרתם . מרטין בובר , "כיצד למד את האהבה , " אור הגנוז . 1 מה למד רבי משה מהכפריים ? . 2 תארו מקרה שבו חבר טוב לא שם לב לכאבכם . כיצד הרגשתם ? . 3 האם היכרות עם קשייו וכאביו של חבר מספיקה לידידות אמת ? רבי משה לייב מסאסוב ) 1807-1745 ( מגדולי אדמו"רי החסידות . נודע באהבתו הגדולה לכל יהודי , ובדאגתו לעניים ולסובלים . בסיפורת החסידית מרובות המעשיות על אודות מעשי הצדקה שלו ומאמציו בפדיון שבויים . רבי משה לייב ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן