מלאו את הטבלה שלפניכם > ההתבגרות נפרשת היום על שנים רבות , והיא מגיעה לפחות עד גיל שמונה עשרה . אילו מבין רכבי ההתבגרות נראים לכם הרכיבים המשמעותיים ביותר בגילים שתים עשרה / שלוש עשרה ? נמקו את תשובתכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן