הפיכתו של נער לבר מצווה , אין משמעה שמכאן ואילך עליו לקייים מצוות . כשהנער מגיע לגיל שלוש עשרה אין הוא עובר מעולם של היעדר מצוות ונכנס לעולם של מצוות . חלק מן המצוות היה חייב לקיימן עוד קודם לכן , וחלק מן המצוות יתחיל לקיים רק מאוחר יותר . משמעותו של המושג ' בר מצווה' היא שהמצווה אינה מוטלת עליו , אלא הוא מקבלה מרצון . " אמר רבי אלעזר : צריך אדם להיטפל בבנו עד שלוש עשרה שנה , ומכאן ואילך צריך הוא לומר : ' ברוך שפטרני מעונשו של זה "' ( מדרש בראשית רבה , פרשה סג . ( עד עתה היה על האב לשאת באחריות למעשה הבן . עכשיו היא ניטלה ממנו . מעכשיו , על הבן עצמו לשאת באחריות על מעשיו . מה שהוא עושה מעכשיו הוא עושה כאחראי . אבל לא די בזה . עד עתה הנער לא היה צריך לבחור ולהכריע ; הוא היה חי באווירה ניטרלית , סתמית , שעדיין אין בה שום הכרה של הכרעה — אין ברירת הדרך . אבל מכאן ואילך עליו לברור ולהכריע ימינה או שמאלה , דרך אל האמת או דרך אל השקר . הוא אינו יכול להישאר בחוסר ברירה והכרעה . הוא צריך לתפוס בעצמו את האמת ; מי שאינו עושה כך , השקר תופס אותו בטרם ירגיש . אולם , מה הכוונה שעכשיו מתחילים לברור ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן