משנה ידועה זו מתוך מסכת אבות מחלקת את חיי האדם ליחידות גיל וזמן ומאפיינת כל יחידה . המשנה מניחה , כפי שהיה מקובל בעולם ההלניסטי , כי בכל פרק זמן בחייו של האדם , הוא עובר משלב אחד למשנהו . הוא [ יהודה בן תימא ] היה אומר : בן חמש שנים למקרא [ לימוד מקרא וקריאה ;[ בן עשר למשנה [ לימוד המשנה , שינון ;[ בן שלש עשרה למצות ; בן חמש עשרה לתלמוד [ לימוד דבר מתוך דבר ;[ בן שמנה עשרה לחפה [ נישואין ;[ בן עשרים לרדוף [ אחר הפרנסה ;[ בן שלשים לכח [ כוח צבאי ופיזי ;[ בן ארבעים לבינה [ לתבונה והבנת העולם ;[ בן חמשים לעצה [ ליכולת ליעץ לצעירים ;[ בן ששים לזקנה . בן שבעים לשיבה [ שלב מתקדם בזקנה ;[ בן שמונים לגבורה [ היכולת להתמודד למרות הקשיים של הזקנה ;[ בן תשעים לשוח [ כפיפות קומה וקשיים פיזיים גדולים ;[ בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם . משנה , מסכת אבות , פרק ה , משנה כד . 1 מה ייעודו של בן חמש ? מה החידוש העיקרי בחייו של בן השלוש עשרה ? מה תפקידו העיקרי של בן שמונה עשרה ? מה תפקידו העיקרי של בן שלושים ? מה תפקידו העיקרי של בן חמישים ? . 2 מהו גיל הבגרות והאחריות , לדעת המשנה ? נמקו את עמדתכם . מ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן