לפניכם תיאורים של שלושה טקסי התבגרות בתרבויות שונות בעולם . קראו אותם וחשבו : > מה משותף לטקסי ההתבגרות השונים ? > מה ההבדלים ביניהם ? > מדוע , לדעתכם , נבחר טקס זה כטקס התבגרות ? קטע א נערים משבט המסאי שבקניה צריכים לעבור מבחני אומץ שונים כדי שיוכרזו בוגרים . בעבר נהגו הנערים לצוד אריה כהוכחה לבגרותם , אך מיום שאריות הוכרזו חיות מוגנות האסורות בציד , פסק המנהג . באחד המבחנים שעדיין מתקיימים כיום , צריך הנער להחזיק בקרניו של פר ולהפיל אותו ארצה . כדי לסמל את כניסתו של הנער לעולם המבוגרים , שורפים את כל צעצועיו ומגלחים את ראשו . בני השבט עורכים לכבודו חגיגה שנמשכת ימים אחדים . בשיא החגיגה נערך טקס מילה . אסור לנער להפגין רגשות כאב או פחד , ואם הצליח בכך , מוענק לו התואר ' לוחם צעיר , ' והוא רשאי לצוד ציפורים צבעוניות ולעצב מנוצותיהן כתר מפואר לראשו . נערים שחשפו את כאבם או את פחדם , ונכשלו בטקס המילה , רשאים לצוד אך ורק ציפורים שאינן צבעוניות . . 1 מהם שלבי טקס המעבר של שבט המסאי ? . 2 מהן התכונות הנדרשות על מנת להיחשב כבוגר בשבט המסאי ? קטע ב ה'קונפירמציה' היא טקס המתקיים במרבית הכנסיו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן