לפניכם תרשים המציין מעגלי זהות והשתייכות שונים . עיינו בפריטים שבתמונות בעמוד הבא , וסמנו לאיזו מן הזהויות השונות שבתרשים מתאים כל פריט . ( שימו לב , כל פריט עשוי להתאים ליותר מזהות אחת ( . נמקו את השיבוצים שלכם . . 1 הוסיפו פריט אחד משמעותי משלכם ( שאינו מופיע ברשימה ) לכל אחד ממעגלי הזהויות שבתרשים . . 2 חישבו על מצב שבו עשויה להיות התנגשות בין הזהויות השונות שלכם , ופרטו כיצד , לדעתכם , תגיבו במצב זה . ( למשל , התנגשות בין : זהות יהודית וזהות אישית ; זהויות כמתבגר וכבן משפחה ; וכיו"ב ( . . 3 אילו סוגים של זהות יהודית מסתתרים מאחורי התמונות שציינתם במעגל של זהות יהודית ? . 4 הרכיבו הדבק ( קולז ( ' של הזהות שלכם באמצעות חלק מן התמונות הללו או תמונות אחרות שתבחרו , ותלו בכיתה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן