ראינו כי המשפחה היא חלק חשוב בזהות . שמות המשפחה מחברים אותנו בדרך כלל לקהילות המוצא שלנו ולעם היהודי כולו . למעשה , ניתן לראות את העם היהודי כולו מעין משפחה מורחבת . לפי התורה , ראשיתו של עם ישראל במשפחה אחת . ישראל הוא למעשה שם נוסף של יעקב אבינו , שהיה השלישי מבין שלושת אבות האומה , אחרי אברהם ויצחק . הוא בנם של יצחק ורבקה , ואחיו התאום של עשיו ( הוא נקרא יעקב משום שבלידתו ידו אחזה בעקב עשיו ;( והוא גם אביהם של שנים עשר הבנים ' ) בני ישראל . ( ' תולדותיו מתוארות בספר בראשית ( פרקים כה–נ . ( השם ישראל ניתן לו על ידי מלאך , 'ה אחרי מאבקם הלילי על שפת נהר יבוק . יעקב היה אז בדרכו חזרה לארץ כנען , אחרי עשרים שנות גלות בחרן . במאבק בין השניים גבר יעקב על המלאך , ובעקבות ניצחונו אמר לו המלאך : " לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל , כי שרית = ) נאבקת ) עם אלהים ועם אנשים ותוכל = ) וניצחת " ( ( בראשית לב , . ( 29 בהמשך המלאך גם בירך את יעקב . גם אחרי שקיבל את שמו החדש , יעקב המשיך להיקרא בשני השמות , ובמשך הזמן השמות הללו התייחסו גם לעם כולו , למשל בפסוק : " מה טבו אהליך יעקב , משכנתיך - ישרא...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן