שמו הפרטי של אדם מדגיש את היותו יחיד ומיוחד , שונה מאחרים . אולם לאדם גם שם נוסף , המשותף לו ולאחרים : שם המשפחה שלו . מה ההבדל בין שני השמות , ומהו היחס ביניהם ? האם ניתן לוותר על אחד מהם ? נעיין בדבריו של הפילוסוף פרופ' שמואל הוגו ברגמן על היחס בין שם פרטי ושם משפחה . לאדם שני שמות : שם משפחתו [ הנקרא על ] שם אביו , ושמו הפרטי . כנושא של שם משפחתו משתייך האדם לעבר , משתייך למשפחתו . כל מה שקושר את האדם בלידתו , כל הירושה הטבעית שניתנה לו , והוא איננו יכול להשתחרר ממנה , כל זה מתרכז בשם המשפחה . [ ... ] אבל יש לאדם גם שם פרטי , והשם הפרטי הזה מצהיר שהאדם הזה הוא אדם עצמאי , שהוא איננו כבול על ידי חוקי העבר או על ידי ירושתו , אלא שיש לו הווה ויש לו עתיד . [ ... ] [ מחד גיסא ] שם משפחתו מזכיר לו לאדם שהוא איננו יכול להיות בן-אדם אם הוא מסרב להיות בן המשפחה , בעל היסטוריה ; ומאידך גיסא , שמו הפרטי מזכיר לו לאדם את הפרטיות שלו , את התקווה הקשורה בו . שמואל הוגו ברגמן , הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור ועד בובר . 1 מה ההבדל בין השם הפרטי ושם המשפחה , לפי הפילוסוף ברגמן ? . 2 לפי הקטע , מדוע ש...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן