לפעמים אני עצוב ולפעמים - שמח . לפעמים אני זוכר ולפעמים - שוכח . לפעמים אני שבע ולפעמים - רעב , לפעמים אני כועס ולפעמים - אוהב . אבל אני תמיד נשאר אני תמיד נשאר אני תמיד נשאר אני . לפעמים אני גדול ולפעמים - קטן לפעמים אני גבור ולפעמים - פחדן . לפעמים אני ביחד ולפעמים - לבד , לפעמים אני באמצע ולפעמים - בצד . אבל אני תמיד נשאר אני תמיד נשאר אני תמיד נשאר אני . [ ... ]  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן