הקריאה ביומנים האישיים חשפה מעט מעולמם של שני הכותבים . ניתן היה ללמוד מן היומנים גם על התלבטויות של מתבגרים בבניית זהותם . אך מהי 'זהות ? ' המושג זהות מתייחס לדרך שבה האדם נתפס בעיני עצמו ובעיני החברה . הזהות כוללת תכונות אופי ומאפיינים הקשורים לגוף , להרגלים , לערכים , לנקודות חוזק וחולשות , לקשרים חברתיים , לקבוצות השתייכות ועוד . הזהות כוללת גם מרכיבים המשותפים לנו ולאחרים וגם מרכיבים המיוחדים לנו . עניין זה מרומז בשתי הגדרות המילון השונות למילה 'זהות , ' ובשני הבסיסים הלשוניים שלה : מצד אחד - שוויון או דמיון ( מלשון : זהה , ( ומצד שני - אישיות ייחודית וחד פעמית ( מלשון : זה . ( גיבוש הזהות אינו פעולה חד-פעמית אלא זהו תהליך המתמשך לכל אורך חיינו , ולפיכך מאפיינים מסוימים של הזהות ותכונות האופי עשויים להשתנות ולהתפתח במשך החיים . עם זאת , שלב מרכזי בעיצוב הזהות מתרחש בגיל הנעורים , כשגוברת בנו היכולת ליצור ולגבש תדמית עצמית אחת מתוך שלל התכונות והמאפיינים שלנו . המילה העברית 'זהות' ( תרגום למושג האנגלי : ( identity היא למעשה חידוש של אליעזר בן יהודה , מחייה השפה העברית . . 1 התבוננו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן