לפניכם קטע הפתיחה של ספר שוודאי מוכר לכם , "יומנו של חנון . " זהו יומן אישי דמיוני של נער בן גילכם בשם גרג . היומן הפך לסדרת ספרים מצליחה , ואף עובד לסרט קולנוע . היומן נפתח בחודש ספטמבר , עם פתיחת שנת הלימודים , והוא מספק הצצה אל עולמו ואל זהותו של נער בגיל ההתבגרות . . 1 מצאו בקטע כמה שיותר סימנים לכך שהכותב הוא נער בגילכם . . 2 מדוע גרג ( כותב היומן ) מתנגד לכתוב 'יומן ? ' מדוע בכל זאת הוא כותב אותו , לדעתכם ? . 3 אילו קשיים הקשורים לגיל ההתבגרות באים לידי ביטוי בקטע ? חוו דעתכם על קשיים אלו . . 4 מדוע יש מילים אחדות שמודגשות בדברי גרג ( בגופן גדול ?( מה זה מבטא , לדעתכם ? . 5 מנו כמה שיותר דברים שניתן ללמוד על גרג מן הקטע , ומיינו אותם לפי החלוקה הבאה ( לפחות מאפיין אחד בכל קבוצה : ( מאפיינים גופניים , מאפיינים רגשיים / נפשיים , מאפיינים חברתיים , מאפיינים משפחתיים , מאפיינים לאומיים / תרבותיים , מאפיינים ערכיים / מוסריים . . 6 אילו מן הדברים שכתבתם מרכיבים , לדעתכם , את זהותו של גרג ? נמקו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן