לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית הלימודים למקצוע “ תרבות ישראל” באישור המטה לתרבות ישראל ומורשתו , משרד החינוך מהדורת חדשה ומעודכנת מכון שלום הרטמן , תכנית בארי מסע זהות בשבילי תרבות ישראל לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית הלימודים למקצוע " תרבות ישראל" באישור המטה לתרבות ישראל ומורשתו , משרד החינוך מהדורת חדשה ומעודכנת מכון שלום הרטמן , תכנית בארי מכון שלום הרטמן מכיר תודה לגופים הבאים שבזכות תרומתם יוצא ספר זה לאור : קרן אבי חי קרן ראסל ברי קרן דניאל כתיבה : אירית חפץ , אריאל אביב , יאיר ליפשיץ , יוחאי עדן , יעל גרוס רוזן , מישאל ציון , ענבל יגר , שלומית יחיא קינר , תמר ג’ינג’יחשבילי ניהול פרויקט , ריכוז צוות , עריכה והבאה לדפוס : יוחאי עדן ייעוץ מדעי : ד”ר אריאל פיקאר סיוע בכתיבה ובעריכה : אריאל סרי-לוי  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן