אנו מודים לאנשים ולמוסדות , אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , באיורים , בקטעים ובשירים . . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book קטעים ושירים עמ ' : 10 על פי : חנינא מזרחי , " היופי שבצבעים © . " כל הזכויות שמורות למחבר . עמ ' : 13 על פי : חיים קרופך , " הסוואה והתרעה : מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג ' מה , "? מסע אחר , גיליון © . 135 כל הזכויות שמורות למחבר . עמ ' : 15 על פי : אבי ארבל , " לבן ופסים שחורים , " טבע הדברים , , 38 דצמבר , 1998 עמ ' © . 27 כל הזכויות שמורות למחבר ו לטבע הדברים . עמ ' : 16 חנוך לוין , " העץ הוא גבוה © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' : 24 אהוד מנור , " שיר ישראלי © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' : 25 על פי : משה בן שאול , " הפסנתר הסגול של גברת יונגר , " מתוך : גרשון ברגמן ) עורך , ) באומר ובשיח , ספרית פועלים . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' : 29 על פי : אבי כצמן , " עברית מימין לשמאל ואנגלית משמאל לימין , " ? משקפיים , גיליון מס ' , ...  אל הספר
נטע-מטח