| אהרון אלמוג היה לי מורה שהיה נכנס בסופה לכיתה ואומר : לרשום מהר מה לרשום , היינו שואלים לא חשוב , לרשום וכך רשמנו כל השנה וכך אני רושם עד היום . . 1 מה עשו הילדים בכיתה , ומה עשה המורה ? . 2 איך , לדעתכם , האיש בשיר מדבר על המורה : בתודה ובאהבה , או לא ? הסבירו למה .  אל הספר
נטע-מטח