| מדרש ארבע מידות בתלמידים : מהיר לשמוע ומהיר לאבד - יצא שכרו בהפסדו ; קשה לשמוע וקשה לאבד - יצא הפסדו בשכרו ; מהר לשמוע וקשה לאבד - חכם ; קשה לשמוע ומהר לאבד - זה חלק רע . ( אבות ה , ) 15 אומרים שלכל תלמיד יש מורה שיכול ללמד אותו הכי טוב , ולכל מורה יש תלמיד שמתאים לו . בחרו באחד התלמידים במדרש , והתאימו בינו לבין אחד המורים בשאלון . הסבירו למה כדאי לו ללמוד עם המורה הזה ולא עם המורה האחר , בכל אחד מן הנושאים בשאלון . דוגמה : בחינות לתלמיד שלומד מהר ושוכח מהר , כדאי ללמוד בכיתה של מורה ב . הוא צריך ללמוד לבחנים כל שבוע , כי כך הוא יכול לזכור כל מה שהוא למד בשבוע אחד . לא כדאי לו ללמוד בכיתה של מורה א , כי בכיתה שלו יש בחינה אחת גדולה פעם בשישה שבועות , והוא לא יכול לזכור את כל החומר שהוא למד במשך שישה שבועות .  אל הספר
נטע-מטח