| שאלון שני מורים ענו על שאלון למורים . בשאלון שואלים אותם איך הם מלמדים , ומה הם רוצים שהתלמידים יעשו בכיתה ובבית . לפניכם התשובות של כל אחד מהמורים . א . כותבים בשיעור מורה א : התלמידים רושמים מה שאומרים בכיתה . אני לא כותב שום דבר על הלוח . מורה ב : בסוף השיעור אנחנו מסכמים את מה שלמדנו בשיעור , אני כותב על הלוח , והתלמידים מעתיקים . ב . שאלות מורה א : אם תלמיד לא מבין משהו , בסוף השיעור יש זמן לשאלות . מורה ב : אם תלמיד לא מבין משהו הוא שואל , ואני עונה מיד . ג . הרצאות בכיתה מורה א : כל תלמיד נותן הרצאה ארוכה אחת בשנה על נושא שהוא בוחר . הוא עובד לבד : בוחר את הנושא ומכין את כל החומרים . מורה ב : כל יום תלמיד אחד נותן הרצאה של חמש דקות . לפני השיעור אני מכין עם התלמיד את ההרצאה .  אל הספר
נטע-מטח