) לא ( צריך + שם פועל צריך לסדר את החדר . כל יום צריך להכין שיעורים . לא צריך לכתוב כל מילה בשיעור . צריך , או לא צריך , לקחת סוודר הערב ?  אל הספר
נטע-מטח